Графици

1График за консултации с ученици втори срок на учебната 2020/2021 година
2График за консултации с родители за втори срок на учебната 2020/2021 година
3График законтролни и класни работи за първи срок на учебната 2020/2021 година
4Седмично разписание за втори срок 2020/2021 учебна година