Мисия, визия и цели

10636262_788425884528849_4947980709576035838_n
971327_572905269414246_1848729821_n

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

 

145. ОУ “ Симеон Радев “, община Столична, район Младост е училище с 30 годишна традиция в образованието, с авторитет, с желание за новаторство и с нагласи за съчетание на традиции и нови образователни приоритети в отговор на потребностите на сложната и динамична съвременност на България, Европа и света.


Училището разполага с над 32 учебни стаи и кабинети, 2 компютърни кабинета, 2 физкултурни салона, библиотека, плувен басейн, лекарски кабинет, логопедичен кабинет. В тях през 2018/2019 г. се обучават 980 ученици от подготвителни групи преди първи клас, начален и прогимназиален етап.

Обучението е организирано в 38 паралелки със среден брой на учениците в паралелка над 25 ученици. 145. ОУ “Симеон Радев” е училище, предпочитано и търсено от ученици и родители. Приоритетите в развитието на училището най-общо касаят:


◦ Допълнително интензивно изучаване на немски език,съвместно със Сдружение „Фридрих Шилер“;
◦ Допълнително интензивно изучаване на английски език,съвместно със Сдружение „Чарлз Дикенс“, които се обучават по програма на “Образователен център Британика”;
◦ Изключително внимателен подбор на преподавателите във всички степени на обучение;
◦ Създаване на ясни параметри за контрол;
◦ Иновативни методи на обучение /осигуряване с програмни продукти, приложение на ИКТ в ежедневното обучение, оборудване с подходяща техника, квалификация на кадрите/;
◦ Участие в международни проекти и инициативи;
◦ Непрекъснато организиране на различни форми на изяви на учениците и контакти с различни институции;
◦ Създаване на възможност за спортуване в училище и стимулиране на изявите на учениците в България и чужбина.


Посочените приоритети са неосъществими без разбирането и съдействието на държавните институции,активната роля на родителите и различни неправителствени организации.

145. ОУ "Симеон Радев"

980

успешни ученици всяка година


Обучението е организирано в 38 паралелки със среден брой на учениците в паралелка 25 ученици.
30

годишна традиция в образованието


С желание за новаторство и с нагласи за съчетание на традиции и нови образователни приоритети в отговор на потребностите на сложната и динамична съвременност на България, Европа и света.
68

всеотдайни учители