Подготвителна група

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 3 /три/ паралелки подготвителни групи /6-годишни/;
⦿ общо 75 свободни места;
⦿ oбучението е полудневно

⦿ Кандидастването за прием в подготвителните групи се осъществява чрез електронна система за централизиран прием на децата в детските градини и училищата.

⦿Р Е Ш Е Н И Е № 6 9 на Столичния общински съвет от 14.02.2019 година

⦿ НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

⦿ График на дейностите ще намерите на сайта на системата.