Прием

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 3 /три/ паралелки подготвителни групи /6-годишни/;
⦿ общо 75 свободни места;
⦿ oбучението е полудневно

⦿ Кандидастването за прием в подготвителните групи се осъществява чрез електронна система за централизиран прием на децата в детските градини и училищата.

⦿Р Е Ш Е Н И Е № 6 9 на Столичния общински съвет от 14.02.2019 година

⦿ НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

⦿ График на дейностите ще намерите на сайта на системата.

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема ученици в:

⦿ 5 /пет/ паралелки в първи клас;
⦿ общо 110 свободни места.

 
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

1.Заявление по образец за прием в първи клас в 145. ОУ за учебната 2020/2021 година.

2. График на дейностите за прием на учениците в първи клас за учебната 2020/2021 година.

3. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2020/2021г. :

 4. Прилежащ район към 145. ОУ за прием в първи клас на територията на Столична община за учебната 2020/2021 година. Гранични прилежащи райони

5.Подаване на заявленията за прием в първи клас ще става от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. в платформа, където е необходимо да се регистрирате и да подадете ЗАЯВЛЕНИЕТО за Вашето дете на следния линк: https://register.onebook.bg От платформата ще получите входящия номер на подаденото от Вас заявление. Моля в „Допълнителна информация“ да впишете името и класа, ако имате ученик/а до 12 години в 145 ОУ. (За тези, които нямат възможност да го направят в платформата, заявления по образец за прием в първи клас ще се приемат на входа на училището от 14.00 до 16.00 часа от 14 май до 21 май 2020г. включително).

6. На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъде обявен списък с приетите ученици на първо класиране на електронната страница на 145 .ОУ. Публикуваният списък ще съдържа входящия номер на Вашето заявление.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ "Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 5 /пет / паралелки пети клас;
⦿ общо 130 свободни места.

  • За изпълнение на училищния план-прием, училищната комисия, която приема заявленията за преместване в V клас разработва критерии за преместване, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места.
  • Критериите на комисията се публикуват на интернет страницата на училището.