1. класПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 5 /пет/ паралелки в първи клас;
⦿ общо 110 свободни места.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

След трето класиране в 145 ОУ „Симеон Радев“ няма свободни места.

От ръководството


-> Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

Уважаеми родители,

Записването на приетите ученици на трето класиране ще се извърши от 23.06.2020 до 24.06.2020 г. включително, от 09:00 до 17:00 ч.
Записването става с попълване на Заявление /по образец/ задължително с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и копие на удостоверението за раждане на детето.
Записването ще приключи до 17:00 ч. на 24.06.2020 г.
Обявяване на свободните места след трето класиране ще се извърши на 24.06.2020 г. в 18:00 ч.

От ръководството-> Обявяване на незаетите места за трето класиране – 2 /две/ незаети места.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаване на Заявление /по образец/ за участие в трето класиране ще се извърши от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. включително, от 09:00 до 17:00 часа само в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“. На 22.06.2020 г. подаването на заявления ще приключи в 12:00 ч., според графика на дейностите за прием на ученици в първи клас на СО.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране – 22.06.2020 г. в 18:00 часа.

От ръководството
-> Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране

Записването на приетите ученици на второ класиране ще се извърши от 16.06.2020 до 18.06. 2020 г. включително, от 09:00 до 17:00 ч, като на 17.06.2020 г. поради провеждането на НВО по Математика в VII клас, записването ще се извърши от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Записването става с попълване на Заявление /по образец/ задължително с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и копие на удостоверението за раждане на детето.
Записването ще приключи до 17:00 ч на 18.06.2020 г.
Обявяване на незаетите места за трето класиране ще се извърши на 18.06.2020 г. в 18:00 ч.-> Обявяване на незаетите места за второ класиране – 5 /пет/ незаети места.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/ за участие във второ класиране ще се извърши от 9.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително, от 09:00 до 17:00 часа само в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“ /има промяна в срока за подаване на заявления за участие във второ класиране във връзка с провеждане на НВО в VII клас на 15.06.2020 г./ .

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.
-> Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите ученици на първо класиране ще се извърши от 02.06.2020 до 05.06. 2020 г. , от 09:00 до 17:00 часа. Записването става с попълване на Заявление /по образец/ задължително с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование и копие на удостоверението за раждане на детето.

Записването ще приключи в 17 часа на 05.06.2020 г. На незаписалите се местата ще бъдат обявени за свободни на 08.06.2020 г. в 18,00 часа.


Важно съобщение за родителите на бъдещите първокласници във връзка с граничните прилежащи райони

Важно съобщение за родителите на бъдещите първокласници във връзка с документите за местоживеене.

1.Заявление по образец за прием в първи клас в 145. ОУ за учебната 2020/2021 година.

2. График на дейностите за прием на учениците в първи клас за учебната 2020/2021 година.

3. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2020/2021г. :

 4. Прилежащ район към 145. ОУ за прием в първи клас на територията на Столична община за учебната 2020/2021 година.

5.Подаване на заявленията за прием в първи клас ще става от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. в платформа, където е необходимо да се регистрирате и да подадете ЗАЯВЛЕНИЕТО за Вашето дете на следния линк: https://register.onebook.bg От платформата ще получите входящия номер на подаденото от Вас заявление. Моля в „Допълнителна информация“ да впишете името и класа, ако имате ученик/а до 12 години в 145 ОУ. (За тези, които нямат възможност да го направят в платформата, заявления по образец за прием в първи клас ще се приемат на входа на училището от 14.00 до 16.00 часа от 14 май до 21 май 2020г. включително).

6. На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъде обявен списък с приетите ученици на първо класиране на електронната страница на 145 .ОУ. Публикуваният списък ще съдържа входящия номер на Вашето заявление.