1. класПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През учебната 2020/2021 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 5 /пет/ паралелки в първи клас;
⦿ общо 110 свободни места.

1.Заявление по образец за прием в първи клас в 145. ОУ за учебната 2020/2021 година.

2. График на дейностите за прием на учениците в първи клас за учебната 2020/2021 година.

3. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2020/2021г. :

 4. Прилежащ район към 145. ОУ за прием в първи клас на територията на Столична община за учебната 2020/2021 година.

5.Подаване на заявленията ( подписани и сканирани) за прием в първи клас ще става по електронен път от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. на следната електронна поща на училището priem1klas145ou@abv.bg, от която ще получавате входящия си номер на подаденото от Вас заявление. (За тези, които нямат възможност да го направят по електронен път, заявления по образец за прием в първи клас ще се приемат на входа на училището от 14.00 до 16.00 часа).

6. На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъде обявен списък с приетите ученици на първо класиране на електронната страница на 145 .ОУ. Публикуваният списък ще съдържа входящия номер на Вашето заявление.