ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 21 СМТ – 2019 г.

“Щърк и заек“ – 2. а клас

09/11/2019
Адриан Чанчев с изключителен успех на състезание по шорттрек17/11/2019
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 21 СМТ – 2019 г.

Протокол за резултатите от състезанието

Проверените бланки с отговорите на учениците се съхраняват в училището до 20.12.2019 г.

Родителите, желаещи да разгледат работата на детето си,
могат да го направят до 20.12.2019 г.
Разглеждането може да стане в кабинет 211 при следния график:
– на 25.11.2019 г. (понеделник) от 7:35 до 8:00 или от 14:15 до 14:45 часа,
-на 27.11.2019 г.(сряда) от от 7:35 до 8:00 или от 14:15 до 14:45 часа
или след предварителна уговорка с класния ръководител.
Класирането на явилите се ученици, получили над 50 % от
максималния брой точки, ще бъде публикувано на сайта на Софийска градска секция до 4.12.2019 г.
https://smbsofiagrad.wordpress.com