Съобщение за дистанционното обучение по технологии и предприемачество и изобразително изкуство

Съобщение за дистанционното обучение на ПГ „а“

22/03/2020

Минипаркът на Мартин

24/03/2020

Съобщение за дистанционното обучение по технологии и предприемачество и изобразително изкуство

Уважаеми родители и ученици,
от 24 март ще се провеждат редовни часове по Технологии и предприемачество Изобразително изкуство в класовете, в които преподава г-жа Росица Йорданова.
Седмичните разписания на класовете са актуализирани. Може да се информирате и тук – I-IV клас, V-VII клас.