Противоепидемични мерки в 145 ОУ“Симеон Радев“

Откриване на учебната 2020/21 година на 15 септември 2020г.

14/09/2020

Извънкласни дейности 2020/2021г.

20/09/2020

Противоепидемични мерки в 145 ОУ“Симеон Радев“

Уважаеми родители,

В началото на новата 2020-2021 учебна година се радваме да  посрещнем нашите ученици отново в 145 ОУ „Симеон Радев“. Радваме се, че  възстановяваме учебния процес присъствено. Във връзка с това сме предприели редица мерки, с които да осигурим безопасна среда за ученици, преподаватели, служители и родители. В продължаващата епидемична обстановка е важно да работим заедно, за да въведем мерки за безопасност и да намалим риска в работата, като същевременно следваме образователната мисия на училището.

 В тази връзка сме въвели следните мерки:

  1. Термотаблети на входа на училището за измерване на температурата и контрол на пропускателния режим.
  2. Редовна дезинфекция във всички помещения в училището.
  3. Инсталиране на автоматични дозатори за дезинфектант на входа на училището, на всеки етаж, във физкултурните салони и в учителската стая.
  4. Определени точки за вход и изход в сградата.
  5. Регулиране на движението по коридори, в столовата.
  6. Задължително носене на маска и/или шлем в общите помещения (коридори, тоалетни, стол). Маските трябва да се носят правилно и да покриват носа и устата.
  7. Регулиране на движението на учениците в училището.
  8. Обособяване на място за учениците със симптоми.
  9. Редовно информиране при промени в указанията на РЗИ.
  10. Закупени са и са осигурени единични работни места за децата и ученици от подготвителна група до IV клас.

Нашите преподаватели и служители ще носят маски и/или шлемове в закритите пространства и активно ще работят с учениците, за да обяснят как да следват мерките за безопасност, които сме предприели в училищната общност. Затова от учениците се очаква:

1. Да носят маска и/или шлем в общите помещения (коридори, тоалетни, стол). Маските трябва да покриват носа и устата. Учениците са отговорни да носят свои маски, както и други лични предпазни средства по тяхно желание (ръкавици, шлемове и др.).

2. Да мият често ръцете си.

3. Да използват автоматичните дозатори за дезинфектант.

4. Да следват указанията за движение по коридори, в столовата.

5. Винаги да спазват дистанция по време на междучасията, извънкласните дейности и заниманията по интереси.

6. Да използват определените точки за вход и изход.

7. По възможност да избягват контакт с ученици от други паралелки.

8. При наличието на симптоми, веднага да посетят лекарския кабинет.

9. Да информират преподавател и/или класния ръководител, ако забележат ученик със симптоми или се почувстват зле.

10. Да бъдат отговорни към себе си и другите: да не идват на училище, ако имат температура над 37.3 ºС, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, диария, гадене.

Разчитаме на вас за последователното спазване на мерките срещу COVID-19. В тази връзка, като членове на училищната общност, ви молим:

1. Да осигурите висококачествени маски на децата си.

2. Да им напомняте да носят правилно маските, като покриват носа и устата.

3. Да наблюдавате ежедневно децата си и да сте сигурни, че са добре физически.

4. Да не изпращате децата си на училище, ако имат температура над 37.3 ºC, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, диария, или гадене.

5. Ако децата ви имат положителен тест за COVID-19, веднага да се свържете с училището.

6. Ако децата ви отсъстват от училище по здравословни причини, свързани с COVID19 или други инфекции, да представите медицинска бележка, че са здрави и могат да се върнат на училище.

С пожелания за здрава, спокойна и успешна нова учебна година!

От ръководството