Разпределение на участниците в областния кръг на националната олимпиада по математика на 13 февруари 2021г. от 9ч. по изпитни зали