145. ОУ – Училище с висок престиж и обществено признание!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

01/07/2021

Родителска среща

09/09/2021

145. ОУ – Училище с висок престиж и обществено признание!

Съветът на Европейската научна и културна общност връчи на г-жа Антоанета Михайлова, Директор на 145. ОУ „Симеон Радев“, престижната награда „Златна монета“ и Сертификат за Официален Почетен Статут на Училище с висок престиж и обществено признание в областта на Образованието!
Поздравления!