Графика за отваряне на офертите за извънкласни дейности

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г.

04/10/2021

Родителска среща на 14 октомври 2021г.

12/10/2021

Графика за отваряне на офертите за извънкласни дейности