Графици

1График за консултации с ученици първи срок на учебната 2022/2023 година
2График за консултации с родители за първи срок на учебната 2022/2023 година
3График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2022/2023 година
4Седмично разписание за първи срок 2022/2023 учебна година