Графици

1График за консултации с ученици втори срок на учебната 2022/2023 година
2График за консултации с родители за втори срок на учебната 2022/2023 година
3График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2022/2023 година
4Седмично разписание за втори срок 2022/2023 учебна година