Графици

1График за консултации с ученици първи срок на учебната 2023/2024 година
2График за консултации с родители за втори срок на учебната 2023/2024 година
5График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2023/2024 година