Графици

1График за консултации с ученици втори срок на учебната 2023/2024 година
2График за консултации с родители за втори срок на учебната 2023/2024 година
3Седмично разписание за втори учебен срок срок 2023/2024 учебна година
5График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2023/2024 година