Екип

Ръководство

Директор

Антоанета Михайлова Биология и здравно образование


Зам. директори

Силвия Лазарова География и икономика
Мартина Гигова Физика и астрономия
Гергана Миленова География и Биология

Преподаватели

Василка Митова Учител на подготвителна група
Майя Милушева Учител на подготвителна група
Жана Иванова Учител на подготвителна група
Анна Петкова Учител по Български език и литература
Евелина Пашкулева Учител по Български език и литература
Габриела Дивитлийска Учител по Български език и литература
Любомира Жекова Учител по Български език и литература
Петя Николчева Учител по английски език
Доротея Ганчева Учител по английски език
Деница Жекова Учител по английски език
Светлана Димитрова Учител по английски език
Велимира Петрова Учител по немски език
Антоанета Попова Учител по немски език
Любка Раденкова Учител по математика
Лора Данкова Учител по математика
Нели Дудова Учител по математика
Елена Кирчева Учител по информационни технологии
Жени Белова Учител по информационни технологии
Маргарита Узунова Учител по информационни технологии
Асен Матеев Учител по информационни технологии
Петър Йоцов Учител по история и цивилизация
Кристина Енева Учител по история и география
Петя Филчева Учител по география и икономика
Деница Гиздова Учител по Човекът и природата
Боряна Далева Учител по биология и химия
Нели Илиева Учител по биология и химия
Людмила Чабуклийска Учител по музика
Мариана Станкова Учител по музика
Светлана Симеонова Учител по изобразително изкуство
Кирил Андреев Учител по изобразително изкуство
Росица Йорданова Учител по технологии и предприемачество
Соня Чорбаджиева Учител по физическо възпитание и спорт
Катерина Досева Учител по физическо възпитание и спорт
Велимира Колева Учител по физическо възпитание и спорт
Георги Йоцов Учител по физическо възпитание и спорт
Татяна Митева Начален учител
Мариета Томова Начален учител
Русалка Илиевска Начален учител
Мария Николова Начален учител
Даниела Панова Начален учител
Мария Плачкова Начален учител
Анелия Генева Начален учител
Кристина Константинова Начален учител
Марина Иванова Начален учител
Явора Вачева Начален учител
Ирина Папазова Начален учител
Александра Захариева Начален учител
Катя Христова Начален учител
Жанета Стойкова Начален учител
Росица Бутанска Начален учител
Теменужка Иванова Начален учител
Люба Георгиева Начален учител
Христина Кадилова Начален учител
Ива Славова Начален учител
Йорданка Златанова Начален учител
Румяна Атанасова Начален учител
Елка Тодорова Начален учител
Ваня Любомирова Начален учител
Красимира Иванова Начален учител
Камелия Серафимова Учител целодневно обучение
Иванка Николова Учител целодневно обучение
Веселинка Атанасова Учител целодневно обучение
Юлия Сиренкова Учител целодневно обучение
Тодорка Петришка Учител целодневно обучение
Невенка Томанова Учител целодневно обучение
Нада Николова Учител целодневно обучение
Йорданка Борисова Учител целодневно обучение
Камелия Серафимова Учител целодневно обучение

Други специалисти

Николета Танева Технически секретар
Галя Стоянова Училищен психолог
Искра Причкапова Педагогически съветник
Гинка Велинова Библиотекар
Албена Вълкова Счетоводител
Веселина Лозанова Завеждащ административна служба
Магдалена Чиликова Домакин
Цветанка Николова Касиер
Тихомира Граматикова Медицинска сестра