Подготвителна група

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

  • Прием в IV група /6 годишни/ - 3 / три / групи ; Брой на учениците в групите - 25 деца, общо 75 деца.