Подготвителна група

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

През учебната 2021/2022 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 3 /три/ паралелки подготвителни групи /6-годишни/;
⦿ общо 75 свободни места;
⦿ oбучението е полудневно