1. класПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

През учебната 2021/2022 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

⦿ 5 /пет/ паралелки в първи клас;
⦿ общо 120 свободни места.