1. класПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 • Брой паралелки в първи клас - 5 /пет/ паралелки; Брой на учениците в паралелките - 24 ученици, общо 120 ученици.
 • Записването на класираните ученици в първи клас ще бъде от 04.06.2024г. до 17.00ч. на 13.06.2024г. в 145 ОУ"Симеон Радев" от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.30ч.

  При записване на ученик в първи клас се изискват следните документи:

  1. Заявление / подава се от родител/;

  2. Акт за раждане /копие/;

  3. Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
 • НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

  Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата. Графикът на дейностите за прием в първи клас е отразен в календара на информационната система.