Допълнителни извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.

Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година!

14/09/2017

Обява за извънкласни дейности в 145 ОУ”Симеон Радев”

25/09/2017

Допълнителни извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.

Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение №136 на СОС от 06.04.2017г.

Допълнителни извънкласни дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет №9/13.09.2017г., които се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в дневника за входяща кореспонденция на училището:

1. Модерни MTV танци, Hip-hop, изправителна гимнастика, Мажоретен състав.

2. Занималня за ученици от V-ти клас