Обява за извънкласни дейности в 145 ОУ”Симеон Радев”