Обява за удължаване на срока на конкурс за извънкласна дейност

Обява за извънкласни дейности в 145 ОУ”Симеон Радев”

25/09/2017

Обява за конкурс за извънкласна дейност

04/10/2017

Обява за удължаване на срока на конкурс за извънкласна дейност