Извънкласна дейност “Забавна математика”

Извънкласна дейност Баскетбол

18/10/2017

Извънкласна дейност по български език и литература

19/10/2017

Извънкласна дейност “Забавна математика”

„Център по забавна математика“ за поредна година организира курсове по „Забавна математика“ за деца в предучилищна възраст, 1-ви и 2-ри клас в 145 ОУ „Симеон Радев“.

Центърът е новатор в извънкласното обучение по математика чрез авторската методика „Забавна математика“ и провежда целогодишни занимания в държавните училища.

Предимно практически насочени, заниманията дават на децата един друг поглед към науката математика, като показват нейните увлекателни и приложими страни. Те представляват серия от занятия в четири основни модула: “Забавна аритметика“, “Забавна геометрия”, “Логика”, “Математиката в природата и изкуството”.

За учебната 2017/2018 г. заниманията ще се провеждат по следния график:

– подготвителни групи – всяка сряда от 16:10 – 17:00 ч.
– 1-ви клас – всяка сряда от 17:30 – 18:20 ч.
– 2-ри клас – всеки четвъртък от 17:30 – 19:00 ч.

Курсовете за подготвителни групи и 1-ви клас започват на 08.11.2017 г.
Курсовете за 2-ри клас започват на 9.11. 2017 г.

Срок за записване: 31.10.2017 г.

За информация: тел: 0886 235 813 и имейл: matematikata.zabavna@gmail.com