Извънкласна дейност – Спортни Танци (латино танци)

Извънкласна дейност – Йога

18/10/2017

Извънкласна дейност Баскетбол

18/10/2017

Извънкласна дейност – Спортни Танци (латино танци)

Спортните танци се считат за вид спорт и като такъв се танцуват под строго определени правила. Танцът учи на любов към красивото и изящното, гради морални и естетически ценности. Спортът паралелно с това извайва стройна фигура и борбен дух, усещане за колективност, хъс за постигане на най-доброто, доблестно приемане на пораженията, стремеж към съвършенство.
Клуб по Спортни Танци „Dance Project” организира школи за обучение по спортни танци, курсове за деца с професионални амбиции и за удоволствиеТелефон за контакт: 0896751996