Извънкласна дейност – Айкидо

Извънкласна дейност по български език и литература

19/10/2017

Ние сме родолюбци!

19/10/2017

Извънкласна дейност – Айкидо

Айкидо – Изкуството на Мира

Айкидо е японско бойно изкуство създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба (1883 – 1969). Морихей Уешиба развива и синтезира Айкидо от различни бойни изкуства, които е изучавал като млад. Много от изкуствата и техниките в Айкидо всъщност водят началото си от преди повече от 700 години. Неговият практически опит в тези изкуства е един от най-богатите.

Айкидо е едно от най-сложните и изтънчени бойни изкуства. То е ефективно учение за развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили. Методите на Айкидо дават възможност за развитие и усъвършенстване на физическите, умствените и духовните ценности на личността.

Айкидо е средство за помирение, за даване на закрила, за себеусъвършенстване, а не средство за придобиване на физическо и техническо надмощие над други човешки същества. Това е начин на живот и на себе развитие, а не начин за постигане на житейските цели с атака и агресия. Айкидо се прилага като самоотбрана само в извънредни екстремни ситуации, при които е застрашен животът.

В превод Айкидо означава метод или път (ДО), за координация и хармония (АЙ) на умствената енергия (КИ). Следователно смисълът на думата Айкидо е: Път, по който се постига хармония между физическата и духовната енергия.

Айкидо не е спорт, в него няма състезания, а само семинари и публични демонстрации. Може да се практикува без ограничения във възрастта и пола. Поради това Айкидо е уникална система за развитие на личността.

 

Айкидо за деца

Обучението по АЙКИДО за най-малките е система за общо физическо изграждане и възпитание, подобрява се организираността  на практикуващите деца, тяхната координация, ловкост, бързина.

Умелият подход на преподавателите  и високата емоционалност, с които са изпълнени занятията по Айкидо карат децата с  нетърпение да чакат идването на треньора за следващата тренировка. Обучението отговаря  на конкретните нужди на децата в тази възраст  и допринася за тяхното развитие.

В школата по Айкидо ние се стремим да направим малчуганите истински айкидисти, а именно – добри, разумни, силни, справедливи, възпитани, смели и жадни за знания.

Редовните тренировки са необходимото условие за успех. Два пъти седмичният час за Айкидо осигурява достатъчно чест контакт на децата със света на Айкидо и техният инструктор без да ги натоварва или отегчава така както страничният ефект от учебните заниятия понякога. Тренировъчният процес при най-малките включва освен грижа за физическата им култура, основни понятия от света на Айкидо и насочващи разговори с малките Айкидисти за заобикалящия ни свят и нас самите ( конфликтите в детската градина и  използването на техниките от Айкидо, изпълняването на задълженията и спазването на обещанията, грижата за нашите приятели, споделянето на трудности и веселия, достойната загуба и скромната победа и мн.др.) Личният пример на Учителя е основният инструмент за работа с децата Айкидисти. Всеки от инструкторите в спортен клуб „Чоуа” е преминал през всички етапи от обучението по Айкидо за да стигне до черният колан и така веднъж приел примера на своя учител инструктора предава наученото на своите ученици.

 

ГРАФИК НА ТРЕНИРОВКИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Подготвителни групи: Понеделник  и Сряда от 16:00 до 17:00ч.

Ученици от 1ви до 5ти клас:  Сряда и Петък от 17:30 до 18:30ч.

Записването на деца в извънкласна дейност Айкидо става на телефон 0899 185 261 – Александър Буюклиев и попълване на информирано съгласие, взето от инструктора на място!

Месечна такса 40лв.

Таксата се заплаща от 1во до 10то число на настоящия месец