Извънкласна дейност по български език и литература

Извънкласна дейност “Забавна математика”

18/10/2017

Извънкласна дейност – Айкидо

19/10/2017

Извънкласна дейност по български език и литература

Уважаеми родители и ученици, от 06.11.2017 г. ще стартират часовете по извънкласна дейност – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, която ще следва изискванията на утвърдената учебна програма на МОН за 5. И 6. клас, като същевременно ще надгражда знания, свързани с подготовката за предстоящия изпит в 7. клас.

Целта на курса е да предостави  възможност учениците да преговорят преподадения в редовните часове материал, като се използват различни образователни подходи според техните индивидуални възможности.

Дейността ще се провежда един път седмично по три учебни часа и графикът  ще бъде съобразен според натовареността на учениците по учебна програма. Заплащането е в размер на 7лв. на учебен час (месечна такса – 84 лв.). За качественото усвояване на материала се предвижда максималният брой ученици в група да бъде не повече от десет.

Телефон за връзка с преподавателя: 0885 28 53 62 /Анна Петкова/