Извънкласна дейност по МАТЕМАТИКА за VI-ти клас

Ние сме родолюбци!

19/10/2017

Поздравления за Николай от 3. е клас!

21/10/2017

Извънкласна дейност по МАТЕМАТИКА за VI-ти клас

Извънкласната дейност по математика за VI клас включва  подготовката на ученика за предстоящите изпити за външно оценяване след  VII  клас.

При започване от VI клас се получава цялостен завършен цикъл в подготовката на всеки ученик.

Основна цел на курса е задълбочаване на знанията и уменията на учениците по предмета. Програмата по  Математика  представя възможност учениците да преговорят преподадения в редовните часове материал, като се използват различни образователни подходи според техните индивидуални възможности. Целта на обучението е да подпомогне по-лесно усвояването на изучавания материал и да ги подготви за изискванията на формата на изпита след седми клас.

Месечна такса – 84лв. за  12 учебни часа месечно.

За записване в курса се свържете с Анета Маринова, тел. 0894729334