Проект “Твоят час” – 1. клас

Златни момичета от 3. е клас

19/11/2017

Резултати от XVIII Софийски математически турнир

24/11/2017

Проект “Твоят час” – 1. клас

Проект “Твоят час”

Тема: Няродно творчество” – 1. клас
На 14.1. първокласниците се срещнаха с г-жа Румяна Джибов. Тя им разказа за народните традиции и обичаи на предците ни и показа изложба с предмети от бита на българина – чорапи, народни носии, вълна, шевици, халища и друи. Децата изработиха пискюли от вълна.