3Б клас – Урок по съпричастност

1А и 1Б клас – Безопасно ползване на асансъори

03/12/2017

Учениците ни “създават мълнии” в часовете по Човекът и природата

04/12/2017

3Б клас – Урок по съпричастност

Да подадем ръка на Кристиян!
Учениците от 3Б клас в междучасията правят гривни и рисунки, с които ще се включат в дарителската кампания в подкрепа на деветгодишния Кристиян, диагностициран със сарком на Юинг (злокачествен тумор). Те искрено вярват, че добротата, милосърдието и съпричастността на хората ще върнат усмивката по лицата на Крис и неговото семейство.