Дарение от 145. ОУ “Симеон Радев”

Безкрайните пътешествия на 6А клас

08/01/2018

Коледен базар

12/01/2018

Дарение от 145. ОУ “Симеон Радев”

Уважаеми родители, мили деца,
сумата, която събрахме и дарихме  на семейството на деветгодишния Кристиян Илиев  е 6 883.30 лева /шест хиляди осемстотин осемдесет и три лева и 30 ст./. Надяваме се събраните от нас средства да помогнат за извършването на животоспaсяващата операция на Крис в Германия.
Благодарим Ви за подкрепата и съпричастността!