Ментална аритметика – 3.б клас

Купа и първо място за Дара от 3.б клас!

29/03/2018

ВЕЛИКДЕН- Проект “Твоят час”

05/04/2018

Ментална аритметика – 3.б клас

Учениците от 3.б клас се запознаха с древната уникална система за смятане “ментална аритметика”.  Менталната аритметика развива  важни умения като логика, памет, внимание, творческо мислене, аналитично мислене, въображение. Чрез менталното смятане децата се учат да се концентрират, да  работят върху развитието на фотографска памет и търсене на пътища за излизане от трудни ситуации.