Проект на Николай Стоев от 3.в клас

Поздравления за Любомир Грозданов от 2В клас

14/04/2018

Морско дъно!

26/02/2019

 

Николай Стоев от 3. в клас с голямо старание и интерес изготви забележителен  проект за живота и творческата дейност на Климент Охридски за часа по „Човекът и обществото“. 
Климент Охридски е архиепископ, учител и книжовник, един от учениците на братята Кирил и Методидий, създател на Охридската книжовна школа. Книжовното му дело е изключително голямо както по своя обем, така и по значение. Предполага се, че е автор на около 75 поучителни и похвални слова и на двете пространни жития на Кирил и Методий. Той е един от инициаторите и участниците в създаването на кирилицата. Съчиненията му са получили широко разпространение във всички славянски страни. Книжовното му наследство било усвоено от Русия, Сърбия и Румъния. На негово име е наречен Софийският университет – първото висше учебно заведение, открито в България след Освобождението. Името му носят още Университетското издателство в София, а доскоро и Духовната академия.

dav