Родителска среща

Важна информация

28/06/2019

Откриване на учебната година

10/09/2019

Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 
Уважаеми родители,
на 12 септември 2019г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за:
– Подготвителните групи преди първи клас
– Първи клас
– Пети клас
– II „в“, III „в“, VI „г“