Родителска среща

Извънкласни дейности – Спортен клуб „Нюанс!“

25/09/2019

Точков Кикбокс

01/10/2019

Родителска среща

Уважаеми родители,
на 03 октомври 2019г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.