В новата библиотека!

Проект по история

24/10/2019

Занимания по интереси – 3. в клас

08/11/2019

В новата библиотека!

На 22.10. 2019г.  – 3. а и 3. е клaс се чувстваха уютно в новата библиотека при провеждане на занимания по интереси „Приятели на книгата.“