Занимания по интереси – 3. в клас

В новата библиотека!

25/10/2019

“Щърк и заек“ – 2. а клас

09/11/2019

Занимания по интереси – 3. в клас

Участие в интерактивните математическа игра „Пукльовците“,съчетаваща математически знания с екологично възпитание и умения за работа в екип.