Отмяна на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2019/20 година

Грипна ваканция

05/03/2020

Обучение в електронна среда – извънредно положение

15/03/2020

Отмяна на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2019/20 година

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България, по нареждане на министъра на образованието и науката за въвеждането на строги противоепидемични мерки СЕ ОТМЕНЯТ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, посещения на обекти и др.  

Пролетното национално състезание по физика, което е определено да се проведе на 14 и 15 март 2020 г. в 145 ОУ“Симеон Радев“, град София, се отменя за учебната 2019/ 2020 година.