Обучение в електронна среда – извънредно положение

Отмяна на Пролетното национално състезание по физика за учебната 2019/20 година

09/03/2020

Честита пролет!

20/03/2020

Обучение в електронна среда – извънредно положение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ,

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ в страната:

 В 145 ОУ „ Симеон Радев“ от 16 март /понеделник/ 2020г. е създадена  организация за провеждане на обучението в електронна среда от всички учители в  платформата zoom.us Учителите могат  да използват допълнително с учениците си и  Envision Play.

Моля, всички родители да окажат съдействие на децата си да присъстват дистанционно в часовете според седмичното разписание, да  контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност и използването на технологичните възможности  за обмяна на образователни ресурси.

За целта на сайта на училището са качени:

1.Седмичното разписание – с линкове към всеки учител –Подготвителни групи, I-IV клас, V-VII клас – /Моля, всички да спазват часовия график на часовете от седмичното разписание!/

2. Инструкция за влизане в линковете на учителите от седмичното разписание.

3. График на психолога на 145 ОУ“Симеон Радев“

4. График на педагогическия съветник 145 ОУ“Симеон Радев“

Опазването на живота и здравето на децата, учениците, родителите и учителите в тази извънредна  ситуация  е първостепенна грижа на всеки от нас и използването на дистанционното обучение е най-добрият начин да го постигнем заедно! 

Успех на всички участници в дистанционното обучение!

С уважение,
Антоанета Михайлова 
директор на 145 ОУ „Симеон Радев“