Честита пролет!

Обучение в електронна среда – извънредно положение

15/03/2020

Съобщение за обучението в електронна среда на на ПГ „а“

22/03/2020

Честита пролет!

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!