Минипарк – проекти на 1. б клас

Съобщение за обучението по технологии и предприемачество и изобразително изкуство в електронна среда

23/03/2020

Важно съобщение във връзка със сигурността на обучението в електронна среда

05/04/2020

Минипарк – проекти на 1. б клас

Учениците от 1. б клас изработиха интересни проекти, свързани с темата по Технологии и предприемачество „Минипарк“.