ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ПЛУВАНЕ

Поклон пред подвига на Ботев и загиналите за свободата на България!

02/06/2020

Весела ваканция!

05/06/2020
ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ПЛУВАНЕ

ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ПЛУВАНЕ
В БАСЕЙНА НА 145 ОУ С УЧИТЕЛИ ПО ПЛУВАНЕ:
Ангел Бенински и Петър Георгиев
От Понеделник до Петък:
10.00 часа – 11.20 часа
11.40 часа – 13.00 часа
13.20 часа – 14.00 часа
Важно! Изискванията са до 10 деца и ученици в група, като същите са сборни.
тел. за връзка: 0876 330 762
Начало на заниманията по плуване: 08.06.2020г.