Родителска среща за учебната 2020/21 година

Поредният златен медал за Бижо!

18/08/2020

Откриване на учебната 2020/21 година на 15 септември 2020г.

14/09/2020

Родителска среща за учебната 2020/21 година

Уважаеми родители,

На 10 септември 2020г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за подготвителните групи преди първи клас, първи клас, пети клас, VI „а“ клас ,VII „г“ клас и III „г“ клас.

Списъците с разпределението на учениците по класове ще бъдат поставени на входа на училището и ще бъдат по входящи номера на заявленията за записване.

Моля преставителите от семейство да бъдат не повече от един и с лични предпазни средства.