ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Кръговрат на водата – 4. клас

12/11/2020

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

27/11/2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Уважаеми ученици, родители и колеги,

За срок от 13.11.2020 г. (петък) до 27.11.2020 г. (петък) включително, се преустановяват присъствените учебни занятия в 145 ОУ „Симеон Радев“ на учениците от VI (шести) и VII (седми) клас, като същите преминават в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

Прилагаме седмичното разписание и графика на часовете.

*Учебният час в ОЕСР не може да бъде с продължителност повече от 30 минути.

                                                                                                   От ръководството