Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

12/11/2020

В очакване на Коледа

08/12/2020

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Уважаеми деца, ученици, родители и колеги,

Във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. и Заповед №РД09-3464 от 27.11.2020г. на г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, в периода от 30.11.2020г. до 18.12.2020г. /включително/ за всички деца от подготвителните групи и от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. /включително/ обучението на всички ученици, записани в дневна форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

1.За подготвителнте групи педагогическата ситуация не може да бъде повече от 30 минути на ден, като същата започва от 9.00ч. до 9.30ч.

                        ПГ“а“  Василка Митова- https://us04web.zoom.us/j/525701 4990

                                                                                 ID: 525-701-4990

                       ПГ “в“ Жана Иванова –     https://us04web.zoom.us/j/4735842263

                                                                                  ID 4735842263

Децата от ПГ “б“ от 1 до 13 номер ще се обучават при г-жа Василка Митова , а от 14 до 25 номер ще се обучават при г-жа Жана Иванова.

2.Учебните занятия за I-IV клас са с продължителност на всеки час по 20 минути. Прилагаме Ви седмичното разписание за учениците и графика на часовете от I-IV клас.

3.Целодневната организация за учениците от I-IV клас ще се провежда от учителите ЦОУД  във втората смяна, както следва:

за III “в“ клас – г-жа Йорданка Златанова

за III „г“- г-жа Марина Иванова

за IV „е“ клас – г-жа Камелия Серафимова

за IV „ж“ клас – г-жа Севима Хаджиева

и по приложен график на часовете.

За всички останали ученици от I-IV клас  целодневната организация ще се провежда от класния ръководител с 2 часа самоподготовка:

за I-ви и II-ри клас от 14:00ч. до 14:20ч. и от 14:30ч. до 14:50ч.

за III-ти и IV-ти клас от 15:00ч. до 15:20ч. и от 15:30ч. до 15:50ч.

4.Учебните занятия за V-VII клас са с продължителност на всеки час по 30 минути. Прилагаме Ви седмичното разписание за учениците и графика на часовете от V-VII  клас.

5.Консултации с психолозите и педагогическия съветник:

Консултациите с психолога г-жа Галя Стоянова за ученици от I-IV клас ще се провеждат по график.

Консултациите с психолога г-жа Десислава Колчевска за ученици от ПГ, V-VII клас ще се провеждат по график.

Консултациите с педагогическия съветник г-жа Искра Причкапова ще се провеждат от 5.12.2020 г. по график.

От ръководството