Моето любимо животно

4. клас – Традиции и обичаи

24/01/2021

Разпределение на участниците в областния кръг на националната олимпиада по математика на 13 февруари 2021г. от 9ч. по изпитни зали

11/02/2021

Моето любимо животно

В час по околен свят ученици от 2. б клас разказват за любимото си животно – къде живее, с какво се храни, кой се грижи за него, любопитни факти.