3 март – Проект на Мартин и Станислав от 3. г клас!

1. б клас – Трети март!

02/03/2021

Честит 3. март!

02/03/2021

3 март – Проект на Мартин и Станислав от 3. г клас!

Мартин и Станислав от 3. г клас, със съдействието на педагогическия съветник на училището Искра Причкапова, представиха в актовата зала своята презентация за Трети март!