The seasons!

4. в клас – проект „Аз обичам България!“

01/03/2021

В очакване на Трети март! – 2. а клас

02/03/2021

The seasons!

Стела от 2. б клас представи интересния си проект „The seasons“, като много убедително разказа, на английски език, какви промени се наблюдават през различните сезони.