„Ако усмивките не стигнат днес, за твоя празник радостен да греят, на слънцето ще пратя нова вест за тебе само днеска да се смее!“

Честит 3. март!

02/03/2021

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 22.03.2021г.– 31.03.2021 г

21/03/2021

„Ако усмивките не стигнат днес, за твоя празник радостен да греят, на слънцето ще пратя нова вест за тебе само днеска да се смее!“