2. б клас – Нашият принос в Деня на Земята!

Световен ден на Земята!

22/04/2021

Златен медал за Теодор от 2.а клас!

27/04/2021

2. б клас – Нашият принос в Деня на Земята!

По случай Деня на Земята учениците от 2. б клас почистиха двора на училището. Разделиха събраните отпадъци, за да бъдат рециклирани. Припомниха си, че рециклирането е начин за превръщане на отпадъците в нови продукти, които купуваме и използваме.