Край на учебната година за 1, 2 и 3 клас!

Родителска среща за първи клас

24/06/2021

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

01/07/2021

Край на учебната година за 1, 2 и 3 клас!