Родителска среща за първи клас

Честито завършване, четвъртокласници!

18/06/2021

Край на учебната година за 1, 2 и 3 клас!

24/06/2021

Родителска среща за първи клас

Уважаеми родители,

На 28.06.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас по класове. За Ваше улеснение, който не може да присъства в училище, ще има възможност да се включи онлайн през платформата zoom.us.

Списъци на класовете и линкове за връзка, които ще бъдат активни в 17.30 ч. на 28.06.2021 г. :

Списък на I “а“ клас за учебната 2021/2022 г. -Класен ръководител – г-жа  Жанета Стойкова – Стая № 115; Линк за родителската среща в zoom.us : https://us04web.zoom.us/j/9807601518 ID 9807601518 Парола: 1518

Списък на I “б“ клас за учебната 2021/2022 г. -Класен ръководител – г-жа  Александра Захариева – Стая № 101; Линк за родителската среща в zoom.us : https://us04web.zoom.us/j/3977249012 ID 3977249012 Парола: 9012

Списък на I “в“ клас за учебната 2021/2022 г. -Класен ръководител – г-жа  Росица Бутанска – Стая № 104; Линк за родителската среща в zoom.us : https://us04web.zoom.us/j/9854550532 ID 9854550532 Парола: 0532

Списък на I “г“ клас за учебната 2021/2022 г. -Класен ръководител – г-жа  Ирина Папазова – Стая № 105; Линк за родителската среща в zoom.us : https://us04web.zoom.us/j/8377581498 ID 8377581498 Парола: 1498

Списък на I “д“ клас за учебната 2021/2022 г. -Класен ръководител – г-жа  Люба Георгиева – Стая № 107; Линк за родителската среща в zoom.us : https://us04web.zoom.us/j/3518242601 ID 3518242601 Парола: 2601

Моля на родителската среща в 145 ОУ „Симеон Радев“ да присъства по един родител на ученик при спазване на противоепидемичните мерки.