Родителска среща

145. ОУ – Училище с висок престиж и обществено признание!

04/07/2021

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/09/2021

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за следните класове:

Четвърта подготвителна група „а“ – Класен ръководител – г-жа Василка Митова – стая № 109

Четвърта подготвителна група „б“ – Класен ръководител – г-жа Майя Милушева – стая № 108

Четвърта подготвителна група „в“ – Класен ръководител – г-жа Жана Иванова– стая № 110

I “а“ клас  – Класен ръководител – г-жа  Жанета Стойкова – стая №115

 I “б“ клас  – Класен ръководител – г-жа  Росица Ламбева – стая № 101

 I “в“ клас  – Класен ръководител – г-жа  Росица Бутанска – стая № 104

 I “г“ клас  -Класен ръководител – г-жа  Ирина Папазова стая № 105

 I “д“ клас -Класен ръководител – г-жа  Люба Георгиева – стая № 107

III “д“ клас – Класен ръководител – г-жа  Катя Христова  – стая № 310

V “аклас – Класен ръководител – г-н   Петър Йоцов  – стая № 306

V “бклас – Класен ръководител – г-жа   Петя Николчева  – стая № 309

V “вклас – Класен ръководител – г-жа   Петя Филчева  – Стая № 417

V “гклас – Класен ръководител – г-жа   Камелия Серафимова  – Стая № 401

V “дклас – Класен ръководител – г-жа   Людмила Чабуклийска  – Стая № 404

  Паралелките от четвърти клас, които се разформироват за пети клас през учебната 2021/2022 година са:

 IV “г“ с класен ръководител г-жа Жанета Стойкова

IV “е“ с класен ръководител г-жа Теменужка Иванова.

 Класните ръководители на тези две паралелки ще уведомят родителите в кои паралелки са разпределени техните деца в пети клас до 10 септември 2021 г.  

Моля на родителската среща в 145 ОУ „Симеон Радев“ да присъства по един родител на ученик при спазване на противоепидемичните мерки.

145 ОУ