Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

Родителска среща

09/09/2021

Мерки и правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19

20/09/2021

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

Уважаеми родители,

Откриването на учебната година на 15 септември ще става поетапно:

За учениците от четвърта група и I клас – от 10 ч. в двора на училището.

За учениците от II до IV клас – от 11.00ч.  – в класните стаи /списък/

За учениците от V до VII клас –  от 11.30ч.  – в класните стаи /списък/

На добър час 145-то училище!

От ръководството