Мерки и правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/09/2021

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г.

04/10/2021

Мерки и правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19

Уважаеми родители

В продължаващата епидемична обстановка е важно училището, учениците и родителите, всички да работим заедно, за да спазваме мерките за безопасност и да намалим риска , като същевременно следваме образователната мисия на училището.

 В тази връзка сме въвели следните мерки: 

1.Термотаблети на входа на училището за измерване на температурата и контрол на пропускателния режим.

2. Редовна дезинфекция във всички помещения в училището.

3. Инсталиране на автоматични дозатори за дезинфектант на входа на училището, на всеки етаж, във физкултурните салони и в учителската стая.

4. Определени точки за вход и изход в сградата. 

5. Регулиране на движението по коридори, в столовата.

6. Задължително носене на маска и/или шлем в общите помещения (коридори, тоалетни, стол). Маските трябва да се носят правилно и да покриват носа и устата. 

7. Закупени и са инсталирани във всяка класна стая въздухопречистватели. 

8. Обособяване на място за учениците със симптоми. 

9. Редовно информиране при промени в указанията на РЗИ. Закупени са и са осигурени единични работни места за децата и ученици от подготвителна група до IV клас.

Нашите преподаватели и служители ще носят маски и/или шлемове в закритите пространства и активно ще работят с учениците, за да обяснят как да следват мерките за безопасност, които сме предприели в училищната общност. Затова от учениците се очаква:

Да носят маска и/или шлем в общите помещения (коридори, тоалетни, стол). Маските трябва да покриват носа и устата. Учениците са отговорни да носят свои маски, както и други лични предпазни средства по тяхно желание (ръкавици, шлемове и др.). 

Да мият често ръцете си. 

Да използват автоматичните дозатори за дезинфектант. 

Да следват указанията за движение по коридори, в столовата.Винаги да спазват дистанция по време на междучасията, извънкласните дейности и заниманията по интереси.

Да използват определените точки за вход и изход.

По възможност да избягват контакт с ученици от други паралелки.

При наличието на симптоми, веднага да посетят лекарския кабинет. 

Да информират преподавател и/или класния ръководител, ако забележат ученик със симптоми или се почувстват зле.

-Да бъдат отговорни към себе си и другите: да не идват на училище, ако имат температура над 37.3 ºС, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, диария, гадене. 

Разчитаме на вас за последователното спазване на мерките срещу COVID-19. В тази връзка, като членове на училищната общност, ви молим: 

1. Да осигурите висококачествени маски на децата си. 

2. Да им напомняте да носят правилно маските, като покриват носа и устата. 

3. Да наблюдавате ежедневно децата си и да сте сигурни, че са добре физически. 

4. Да не изпращате децата си на училище, ако имат температура над 37.3 ºC, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, диария, или гадене. 

5. Ако децата ви имат положителен тест за COVID-19, веднага да се свържете с училището.

6. Ако децата ви отсъстват от училище по здравословни причини, свързани с COVID19 или други инфекции, да представите медицинска бележка, че са здрави и могат да се върнат на училище. 

С пожелания за здрава, спокойна и успешна нова учебна година!

От ръководството